⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Bắc Ninh Số 525 Nguyễn Trãi - Bồ sơn - tp bắc ninh Quầy thuốc khánh Linh - nguyễn trãi - bồ sơn - tp bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 12
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
842413512656
Thành phố Bắc Ninh Số 242 Trần hưng đạo - tp bắc ninh - Bắc Ninh Quầy thuốc số 4 - số 242 trần hưng đạo - tp bắc Ninh - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 10
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 3
84979885112
Thị xã Từ Sơn Đồng Kỵ _ Từ Sơn - bắc ninh NT Đồng Kị - đồng kỵ - Từ sơn - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 10
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84912377891
Thị xã Từ Sơn Chợ Cẩm , thị xã từ sơn - huyện từ sơn - tp bắc ninh Quầy thuốc 04 - chợ cẩm - huyện từ sơn - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 7
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84362056674
Huyện Thuận Thành Số 154A Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Dịnh - Số 154A Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 7
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84384187647
Thị xã Từ Sơn Chợ Tiêu _ Tương Giang - băc ninh QT Trạm Y tế Xã - chợ tiêu - tương giang - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 7
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
842223747816
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh NT Thảo Kiên - chợ giầu - từ sơn - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84973961699
Huyện Lương Tài Số 274 Hàn Thuyên - TT Thứa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh Quầy Thuốc Quế Hưng - Số 274 Hàn Thuyên - TT Thứa - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84946088848
Thành phố Bắc Ninh Cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh - bắc ninh Nhà thuốc Số 57 - cầu cạn - Vệ An - tp bắc ninh -bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84977406050
Thành phố Bắc Ninh BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH QUẦY THUỐC THANH TÙNG - BÌNH THAN - BỒ SƠN - BẮC NINH
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84868096618
Thị xã Từ Sơn Chợ Giầu _ Từ Sơn - bắc ninh QT Thúy Nhị - chợ giầu - từ sơn - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84982981789
Huyện Quế Võ Đường 18 - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy Thuốc Ngọc Hà - Đường 18 - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84984656729
Huyện Quế Võ Chợ Phố Mới _ Quế Võ - Bắc Ninh Quầy Thuốc Số 35 - Chợ Phố Mới _ Quế Võ - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84989894300
Huyện Quế Võ Giang Liễu - Quế Võ - bắc ninh Quầy thuốc Hà Linh 2 - Giang Liễu - Quế Võ - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 2
84966855727
Huyện Tiên Du Thị trấn Tiên du - huyện tiên du - bắc ninh Qt Mở Hồng - thị trấn Tiên du - huyện tiên du - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
842223838005
Huyện Yên Phong Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh Nhà thuốc Đào Tuất - Thị trấn Chờ , huyện yên phong - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84914471422
Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Cừ , TP bắc ninh - bắc ninh Nhà thuốc Hồng Thắng - Nguyễn Văn Cừ , TP bắc ninh - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
842413821699
Huyện Gia Bình Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Binh - Bắc Ninh Quầy thuốc Trung tâm - Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Binh - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84916739774
Huyện Gia Bình Ki Ốt 23 Chợ TT Gia Bình - Bắc Ninh Quầy Thuốc Minh Thu -ki Ốt 23 Chợ TT Gia Bình - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84852525896
Huyện Lương Tài Thị trấn thứa - huyện lương tài - bắc ninh Quầy thuốc thiện doan - Thị trấn thứa - huyện lương tài - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84966884999
Huyện Quế Võ Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh Nhà thuốc Khương Ninh - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84977658384
Huyện Quế Võ Chợ Phủ - Phố Mới - huyện qué võ Quầy thuốc Số 17 - Chợ Phủ - Phố Mới - huyện qué võ
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 6
84357468577
Huyện Quế Võ Khu 4 Phố Mới - huyện quế võ- Bắc Ninh Quầy thuốc Số 4 - Khu 4 Phố Mới - huyện quế võ - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
842223610476
Huyện Thuận Thành Phố Dâu - Thuận Thành - bắc ninh Quầy Thuốc số 6 - Phố Dâu - Thuận Thành - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
84947585386
Huyện Thuận Thành Số 22 Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh Quầy Thuốc Số 1 - Số 22 Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
 2. Kiều Xuân tinh chất: còn khoảng 1
842413873243
Thành phố Bắc Ninh Phố Ba Huyện - tp bắc ninh - Băc Ninh Nhà thuốc Hợp Lực - Phố Ba Huyện - tp bắc ninh - Bắc Ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
84983945977
Huyện Thuận Thành Phố Khám - Thuận Thành - bắc ninh Quầy Thuốc Đoàn Kết - Phố Khám - Thuận Thành - bắc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
84975348624
Huyện Yên Phong Mẫn xá_ long châu _ yên phong QT Số 32 - mẫn xá_ long châu _ yên phong - băc ninh
 1. Kiều Xuân viên nén: còn khoảng 5
84383204667

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc